THÔNG TIN KHUYẾN MÃI

THÔNG TIN KHUYẾN MÃI

THÔNG TIN KHUYẾN MÃI

THÔNG TIN KHUYẾN MÃI

THÔNG TIN KHUYẾN MÃI
THÔNG TIN KHUYẾN MÃI

THÔNG TIN KHUYẾN MÃI

THÔNG TIN KHUYẾN MÃI THÁNG 11

  • Áp dụng cho kem Bingo
  • kem bingo

- Mua 20 kg giá 75.000 giảm còn 70.000, giá 80.000 giảm còn 75.000

- Mua 60 kg giá 75.000 giảm còn 65.000, giá 80.000 giảm còn 70.000

- Mua 100kg giá 75.000 giảm còn 60.000, giá 80.000 giảm còn 65.000

  • Áp dụng cho kem Patimo
  • kem patimo

- Mua 10 hộp tặng 1 hộp, mua 20 hộp tặng 2 hộp...

► Hướng dẫn đặt hàng

backtop