HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CẤP TỦ KEM

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CẤP TỦ KEM

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CẤP TỦ KEM

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CẤP TỦ KEM

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CẤP TỦ KEM
HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CẤP TỦ KEM

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CẤP TỦ KEM

Chào các bạn, chính sách cấp tủ kem của công ty nhằm múc đích hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong thời gian kinh doanh để mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. 


Bán kem ở các thời điểm khác nhau sẽ có doanh số khác nhau nên công ty sẽ không quy định thời gian bán giúp khách hàng không bị áp lực bề doanh số


Doanh số được tính bằng tổng các đơn đặt hàng từ lúc bắt đầu bán cho đến khi kết thúc bán hàng


Sau khi hoàn thành doanh số bán theo quy định khách hàng sẽ được hoàn trả lại tiền cọc tủ và được tặng luôn tủ kem đang sử dụng

chính sách cấp tủ kem

tủ kem

 

Quy định về loại tủ, tiền cọc và doanh số bán

 

  • Tủ 9 khay đặt cọc 8.250.000 hoàn thành doanh số 1200 kg  
  • Tủ 11 khay đặt cọc 9.350.000 hoàn thành doanh số 1400 kg  
  • Tủ 16 khay đặt  cọc 12.450.000 hoàn thành doanh số 2000 kg

♦ Công ty cam kết sử dụng tủ mới 100% và tiết kiệm điện ( Inverter ).

Hướng dẫn chọn tủ kem

backtop