HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CẤP TỦ KEM

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CẤP TỦ KEM

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CẤP TỦ KEM

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CẤP TỦ KEM

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CẤP TỦ KEM
HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CẤP TỦ KEM

HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH CẤP TỦ KEM

Chào các bạn, chính sách cấp tủ kem của công ty nhằm múc đích hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong thời gian kinh doanh để mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. 

chinh sach cap tu kem


Bán kem ở các thời điểm khác nhau sẽ có doanh số khác nhau nên công ty sẽ không giới hạn thời gian bán giúp khách hàng không bị áp lực bề doanh số


Doanh số được tính bằng tổng các đơn đặt hàng từ lúc bắt đầu bán cho đến khi kết thúc bán hàng


Sau khi hoàn thành doanh số bán theo quy định khách hàng sẽ được hoàn trả lại tiền cọc tủ và được tặng tủ kem đang sử dụng

Quy định về loại tủ, tiền cọc và doanh số bán

  • Tủ 16 khay đặt  cọc 14.290.000 bán hoàn thành doanh số 2200 kg
  • Tủ 11 khay đặt cọc 9.350.000 bán hoàn thành doanh số 1400 kg 
  • Tủ 9 khay đặt cọc 8.250.000 bán hoàn thành doanh số 1200 kg  
  • Tủ 5 khay đặt cọc 5.850.000 bán hoàn thành doanh số 800 kg   
  • Tủ trữ kem đặt cọc 5.500.000 hoàn thành doanh doanh số 800 kg

Hướng dẫn chọn tủ kem

backtop